Maximum aantal equipes

Het aantal inschrijvers / deelnemers is gelimiteerd tot 60 auto's

Auto en verzekering

Deelname staat open voor klassieke automobielen met een bouwjaar van 30 jaar of ouder. De deelnemende auto's hoeven niet voorzien te zijn van een FIVA Identity Card of KNAF HRCP, echter dienen wel te beschikken over een geldige APK (indien van toepassing) en te voldoen aan alle, in het land van registratie vereiste wettelijke bepalingen. De deelnemer draagt zelf verantwoording voor een geldige autoverzekering, minimaal WA en dekking voor deelname aan regelmatigheidsevenementen geldig tijdens de Nacht van Nederland. De organisatie zal voor uw equipe tevens een secundaire WAM-dekking afsluiten, geldig van de start tot de finish van het evenement.

Reglement

Op de Nacht van Nederland is het Standaard Reglement Regelmatigheidsritten 3.0 (SR) van de NHRF van toepassing, aangevuld met een eigen reglement en, indien nodig, bulletins. Dit reglement zal vroegtijdig worden gepubliceerd op deze website. Heeft u vragen m.b.t. deelname, uw auto, wijze van navigeren of anderzins, neemt u gerust contact op.

Tripmaster

Zowel mechanische, elektronische als GPS-gestuurde afstandmeters, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Het gebruik van App's op een mobile apparaat met bovengenoemde functionaliteit is niet toegestaan.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het electronische inschrijfformulier dat u boven in het menu aantreft. Bij inschrijving gaat u accoord met deze voorwaarden.
Het is mogelijk om zakelijk in te schrijven. U ontvangt dan een factuur met btw en een halve pagina advertentie in het routeboek. Wanneer u zakelijk wilt inschrijven kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven.

Sluitingstermijn

De inschrijving sluit op 2 oktober 2020 of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt zullen aanmeldingen in volgorde van aanmelding op een wachtlijst worden geplaatst.

Betaling

U kunt het inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer: NL22 ABNA 0580 0748 11 ten name van: Stichting RvdG te Maarsbergen. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de rally te zijn betaald.

Restitutie

Het inschrijfgeld wordt gerestitueerd onder de volgende voorwaarden:

  • bij annulering na 14 augustus 2020 50% van het inschrijfgeld
  • bij annulering na 11 september 2020: geen restitutie. Wel is het mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe in te laten schrijven.
  • In geval van overmacht: minimaal 20% restitutie van het inschrijfgeld. Van overmacht is sprake wanneer de Nacht van Nederland geen doorgang kan vinden door een oorzaak die buiten enige schuld van de organisatie is ontstaan en de organisatie niet kan worden aangerekend. Als voorbeeld kan dienen bijvoorbeeld een rijverbod als gevolg van vogelpest.

Vrijwaring

Voor aanvang van de rally dient een door beide leden van de equipe ondertekende vrijwaringsclausule te worden ingeleverd. U krijgt hiertoe een exemplaar toegezonden. Het ontbreken of niet ondertekenen van deze vrijwaringclausule leidt tot weigering van de start. 

Toestemming gebruik gegevens

Met mijn inschrijving voor de Nacht van Nederland geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens zoals vermeld in het Privacy Statement van de organiserende Stichting Rally van de Grensstreek en voor het gebruik van evt. foto- en filmopnamen van mij en/of mijn auto voor publicitaire doeleinden.